Kutsu Kevätvuosikokoukseen 2020

Tapiolan Honka ry:n sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään tiistaina 2.6.2020 klo 18:30 Honkahallissa, Urheilupuistontie 2, Espoo

Kokouksessa käsitellään alla mainitut yhdistyksen säännöissä määritellyt kevätkokousasiat.

Kevätkokouksen asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7 Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

8 Valitaan täysi-ikäisten ja Suomessa asuvien jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 Päätetään kokous

TERVETULOA!
Tapiolan Honka ry hallitus