Tietosuoja

Tapiolan Honka ry: ja kaikkien sen puolesta toimivien pitää noudattaa henkilötietojen käsittelyssä lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta), viranomaisten määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain ennalta määriteltyihin asianmukaisiin tarkoituksiin ja vain silloin, kun se on tarpeen.

Rekisterimme on suojattu teknisesti asianmukaisin keinoin ja koulutamme sekä ohjeistamme henkilöstöämme tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Antti Viitanen
antti.viitanen (at) tapiolanhonka.fi
050 524 1001

Tapiolan Honka ry:n tietosuojaohjeet ja -selosteet:

Image