Tapiolan Honka tuottaa yhteiskunnalle vuosittain yli 13 miljoonan euron hyödyn

Tapiolan Honka osallistui Koripalloliiton ja Palloliiton pilottihankkeeseen, jossa mitattiin ensimmäistä kertaa suomalaisten koripalloseurojen yhteiskunnallista arvoa. Työvälineenä käytettiin UEFA SROI -mallinnusta, jolla mitataan urheiluseuran sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä arvoa yhteiskunnalle.

Tapiolan Honka tuottaa mallinnuksen mukaan vuosittain yli 13 miljoonan euron hyödyn yhteiskunnalle. Summa koostuu sosiaalisista hyödyistä, suorista taloudellisista hyödyistä sekä terveydellisistä hyödyistä.

”Kiitos Palloliitolle ja Suomen Koripalloliitolle, että pääsimme mukaan tärkeään pilottihankkeeseen.  Meille seuratoimijoille on ollut selvää, että Tapiolan Hongan toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää. Hienoa, että tämä pystytään nyt osoittamaan myös lukuina. Päivittäin lapsia, nuoria ja aikuisia liikuttavat valmentajat ja muut toimintaan osallistuvat ansaitsevat ison kiitoksen tekemästään tärkeästä työstä. Tämä mallinnus osoittaa, että urheiluseuratoimintaan kannattaa osallistua ja seurojen toimintaa kannattaa myös tukea.”, Tapiolan Hongan urheilutoimenjohtaja Antti Viitanen sanoo.

Tapiolan Honka / UEFA SROI mallinnuksen yhteenveto:

Sosiaaliset hyödyt – Tapiolan Hongan toiminnasta syntyvät sosiaaliset hyödyt yhteiskunnalle:
6,489 miljoonaa euroa 
(vapaaehtoistyö, koulutus, projektit ja ohjelmat)

Taloudelliset hyödyt – Tapiolan Hongan toiminnasta syntyvät suorat taloudelliset vaikutukset:
3,55 miljoonaa euroa
(harrastajien maksut, olosuhteet, työpaikat): 3,55 miljoonaa euroa

Terveydelliset hyödyt – Tapiolan Hongan toiminnasta aiheutuvat vuosittaiset säästöt terveydenhuollossa:
3,225 miljoonaa euroa
(koettu hyvinvointi, verisuonitaudit ja diabetes, ikääntyminen, mielenterveys, projektit ja ohjelmat)

Artikkelikuva: Samira Lee
Pelikuva: Tomas Kallström