Tapiolan Hongan kevätvuosikokous 30.5.2024

Tapiolan Honka ry:n sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään torstaina 30.5.2024 klo 18:30 Honkahallissa, Urheilupuistontie 2, Espoo

Kokouksessa käsitellään alla mainitut yhdistyksen säännöissä määritellyt kevätkokousasiat.

Kevätkokouksen asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7 Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja 8 Valitaan täysi-ikäisten ja Suomessa asuvien jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 Päätetään kokous

TERVETULOA! Tapiolan Honka ry hallitus