Tapiolan Hongan ohjeistus sisäharjoitteluun 1.2.2021 alkaen

YLEISTÄ

Joukkueiden sisäharjoittelu toteutetaan ryhmissä. Isoimmissa joukkueissa ryhmäkokoa on rajoitettu, jotta jokaisella pelaajalla olisi kentällä riittävästi tilaa. Harjoituksissa pyritään välttämään kontakteja eli harjoittelu ei sisällä pelaamista.

Kaikkien harjoittelijoiden tulee muistaa seuraavat ohjeet:

1) Kaikki osallistujat osallistuvat sisäharjoituksiin (ja myös ulkoharjoituksiin) omalla vastuulla. Vaikka kontaktitilanteita pyritään sisäharjoittelussa välttämään, saattaa lähikontakteja muiden pelaajien kanssa kaikesta huolimatta syntyä.

2) Mihinkään joukkueen tapahtumiin ei saa osallistua, mikäli on pieniäkään sairauden oireita.

HONKAHALLI

1) Halliin saapuvat vain pelaajat ja valmentajat. Kaikki valmentajat käyttävät harjoituksissa kasvomaskia. Yli 12-vuotiaille pelaajille suositellaan kasvomaskin käyttöä hallin muissa tiloissa, kuin kentällä.

2) Kädet desinfioidaan aina hallille saavuttaessa ja poistuttaessa.

3) Pukuhuoneet eivät ole juniorijoukkueiden käytössä lukuun ottamatta wc:ssä käyntiä.

4) Sisään- ja uloskäynti vaihtelee sen mukaan, millä kentällä harjoittelet. 

Oma harjoituskenttä pitää olla jokaisella pelaajalla tiedossa harjoituksiin tultaessa!

Kenttä 1: Sisään- ja uloskäynti hallin juoksusuoran takaovesta (takaparkkipaikan puolella).

Kenttä 2: Sisään- ja uloskäynti hallin pääovesta.

Kenttä 3: Sisäänkäynti hallin sivuovesta, uloskäynti takaparkkipaikalle 3-kentän takaovesta.

5) Hallin kaikki ovet ovat harjoitusten aikana lukittuna. Seuraava ryhmä pääsee sisään halliin, kun edellinen ryhmä on poistunut. Harjoitusten välillä on noin 10 minuutin siirtymäajat. Valmentaja vastaa oman ryhmänsä päästämisestä sisään.

HUOM! Oman vuoron alkua EI odoteta aivan sisäänkäynnin edessä, vaan annetaan edelliselle ryhmälle tilaa tulla hallista ulos.

*Jokainen valmentaja vastaa siitä, että harjoitukset päättyvät viimeistään merkittynä aikana ja että oma joukkue poistuu hallista ripeästi. *

KOULUT JA LIIKUNTAHALLIT

Seuran tullessa käyttövuorolleen kuljetaan saliin ja sieltä pois vain yhden pukuhuoneen kautta niin, että toinen pukuhuone jää seuraavaksi vuorolle tulevan seuran kulkuväyläksi ja mahdolliset kohtaamiset toisten kanssa minimoidaan. Pukuhuoneiden käyttö muuhun toimintaan kuin läpikulkuväylänä tulee minimoida esim. vaatteiden vaihtoon.

Vuorolle tullaan mahdollisimman lähellä salivuoron alkua. Käyttövuoroille tullaan ja niistä poistutaan ripeästi. Yli 12-vuotiaiden tulee käyttää maskia vuorolle tultaessa ja sieltä poistuttaessa, ainoastaan urheilusuorituksen aikana ei maskia tarvitse käyttää.

************************************************************************************

Tapiolan Honka instructions for indoor practice starting from February 1st 2021

GENERAL INFORMATION

Indoor practice is held in groups, bigger teams have been divided into smaller groups so that everyone has enough space. The groups will remain the same. Practice will be with limited contact.

All players and parents should consider the following:

  • Everyone participates at one’s own risk. Limited contact still means that there may be some contact between participants.

Do not attend if you have any symptoms!

HONKAHALLI

  • Entrance for players and coaches only. All coaches will use face masks during practice. We strongly recommend masks for all players 12 or older everywhere in the building except on the basketball court.
  • Hands must be sanitized when entering and exiting the building.
  • Locker rooms are to be used only when needed (toilet, etc.)
  • Entrance and exit will vary, depending on which court the practice is held. Check the court from your coach before practice!

Court 1: Entrance and exit through the back door (on the northwest corner of the building).

Court 2: Entrance and exit through the main entrance.

Court 3: Entrance through the side door, exit from the back door on court 3.

  • All outside doors will be locked. Coaches will open the doors when the previous group has left the court. Do not wait for your practice directly in front of the door. Give the previous group enough space to leave.

SCHOOLS AND OTHER GYMS

Use the locker rooms only if necessary.

Avoid encounters with other groups.

Arrival as close to the practice time as possible.

Everyone over 12 must wear a mask when entering and exiting. Mask is not necessary during the actual practice