Kutsu Tapiolan Honka ry:n kevätvuosikokoukseen

Tapiolan Honka ry:n sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään tiistaina 30.5.2023 klo 18:00 Honkahallissa, Urheilupuistontie 2, Espoo

Kokouksessa käsitellään alla mainitut yhdistyksen säännöissä määritellyt kevätkokousasiat.

Kevätkokouksen asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi (nykyinen puheenjohtaja on valittu viimeksi kausille 2021-23).
8. Valitaan täysi-ikäisten ja Suomessa asuvien jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Päätetään kokous
 

Mikäli joku Tapiolan Honka ry:n jäsen haluaa seurata kokousta Teamsin kautta etänä ilman puhe- ja äänioikeutta, tulee hänen ilmoittautua seuran toiminnanjohtajalle (anne.eklund@tapiolanhonka.fi) saadakseen Teams-linkin. Teamsin kautta seuraamista ei pidetä kokoukseen osallistumisena.

TERVETULOA!
Tapiolan Honka ry hallitus