Hongan kausikyselyn tulokset 2018-2019

Tapiolan Honka toteutti keväällä kausikyselyn seuran pelaajille ja vanhemmille. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään honkalaisten ajatuksia kaudesta 2018-2019. Kyselyn tavoitteena oli saada parempi ymmärrys siitä, miten pelaajat ja vanhemmat kokevat koripalloharrastuksen ja oman joukkueen toiminnan. Lisäksi tärkeäksi koettiin mahdollisuus palautteen antamiseen anonyymina.

Kysely toteutettiin anonyymina nettikyselynä. Kutsu lähetettiin myClubin kautta pelaajille / vanhemmille 16.4.2019. Vastausaikaa jatkettiin lopulta 29.4. saakka. Kyselyjä oli kolme erilaista:

  • Kausikysely vanhemmille
  • 2009-2013 syntyneille junioreille
  • 2008 syntyneille ja vanhemmille junioreille

Nuorimmat ikäluokat (U10) vastasivat yksinkertaisempaan kyselyyn. 2008 syntyneistä vanhempiin saivat vastattavakseen monipuolisemman kyselyn, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan eri väittämien toteutumista asteikolla 1-5 (1 = täysin eri mieltä… 5 = täysin samaa mieltä).

Kyselyyn saatiin yhteensä 535 vastausta, joista vanhempien kyselyyn 364 ja pelaajien kyselyihin 171 vastausta.

TULOSTEN YHTEENVETO

VANHEMPIEN KYSELYN YHTEENVETO:

Olen tyytyväinen lapseni joukkueen toimintaan tällä kaudella 4,1
Joukkueessa on mielestäni positiivinen ilmapiiri 4,3
Lapseni lähtee mielellään harjoituksiin 4,4
Lapseni palaa harjoituksista kotiin iloisena 4,4
Lapseni osallistuu mielellään otteluihin ja turnauksiin 4,6
Lapseni viihtyy hyvin joukkueessaan 4,4
Lapseni harjoittelee koripalloa myös omatoimisesti 3,7
Lapseni saa laadukasta valmennusta 4,3
Lapseni tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan valmennuksessa 3,7
Joukkueen harjoitusmäärät ovat lapselleni sopivat 4,5
Harrastuksen kustannukset ovat järkevällä tasolla suhteessa siihen, mitä lapsi harrastuksesta saa 3,7
Valmentajat suhtautuvat positiivisesti lapseni muihin harrastuksiin 4,1
Valmentaja osaa kommunikoida pelaajien kanssa ikävaiheeseen sopivalla tavalla 4,3
Valmentajan ja vanhempien välinen yhteistyö on sujuvaa 4,0
Valmentaja ohjaa pelaajia kannustavasti ja rakentavasti 4,2
Valmentaja huomioi kaikki ryhmän pelaajat ja toimii oikeudenmukaisesti 4,0

2008 SYNTYNEIDEN JA VANHEMPIEN KYSELYN YHTEENVETO:

Joukkueeni harjoitukset ovat mielekkäitä 4,1
Treeneissä liikutaan riittävästi (ei liikaa jonottelua, seisoskelua tai istumista) 4,5
Tunnen oppivani ja kehittyväni harjoituksissa 4,3
Harjoitusten jälkeen minulla on yleensä hyvä fiilis 4,3
Pelien jälkeen minulla on yleensä hyvä fiilis 4,6
Harjoittelen myös omalla ajalla 3,7
Valmentaja on kannustava 4,0
Valmentaja antaa rakentavaa palautetta 4,2
Valmentaja kohtelee kaikkia pelaajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti 3,9
Uskallan kertoa ajatuksistani ja tunteistani valmentajalle 3,6
Valmentaja kuuntelee mielipiteitäni ja ottaa ne huomioon 3,7
Valmentaja näyttää omalla käytöksellään hyvää esimerkkiä 3,8
Valmentaja osaa auttaa minua kehittymään koripalloilijana 4,2

2009 SYNTYNEIDEN JA NUOREMPIEN KYSELYN YHTEENVETO:

  • 73 % pelaajista oli sitä mieltä, että harjoitukset ovat kivoja
  • 83 % pelaajista oli sitä mieltä, että pelit ovat kivoja
  • 83 % pelaajista oli sitä mieltä, että joukkueen valmentajat ovat kivoja
  • 100 % pelaajista oli sitä mieltä, että omassa joukkueessa on kiva olla

Kaikissa kyselyissä saatiin myös paljon avoimia vastauksia, joiden avulla päästiin vielä täsmällisemmin kiinni niin positiivisiin palautteisiin kuin mahdollisiin haasteisiin ja kehityskohteisiin.

Kaiken kaikkiaan kyselystä saatiin paljon arvokasta tietoa, jonka avulla seuran toimintaa voidaan kehittää entistä parempaan suuntaan. Kiitos kaikille vastaajille.