Hongan juniorivalmentajat kouluttautuvat

Suomen Koripalloliitto ja Tapiolan Honka järjestävät Summahallilla kaksiosaisen koulutuksen ”Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa”. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön työkaluja 6-12 –vuotiaiden lasten harjoitteluun, syventää lasten valmentajien tieto- ja taitopohjaa sekä saattaa lasten valmennukseen profiloituneet valmentajat samaan pöytään pureskelemaan lasten valmennuksen erityispiirteitä.

image3Summahallilla järjestettiin sunnuntaina 1.11 koulutuksen ensimmäinen osa ja mukana oli ilahduttavasti 15 Hongan valmentajaa, joukossa valmentajia lähes kaikista alle 12-vuotiaiden joukkueista. Tapiolan Hongassa on systemaattisesti pyritty kehittämään pienten lasten valmennusta. Alle 12-vuotiaiden valmennuksessa on Hongassa tällä hetkellä mukana peräti 59 valmentajaa, joten tulevaisuus näyttää erinomaisen hyvältä.

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käsiteltiin lapsen näkökulmaa urheilussa, taidon oppimista, motoristen perustaitojen ja koripallotaitojen yhdistelyä, oppimisympäristöä ja harjoituksen rakennetta  sekä leikkien ja viitepelien hyödyntämistä harjoittelussa. Koulutuksessa mukana olleet valmentajat pääsivät itse tositoimiin ja Summahallin kentillä nähtiin hienoja harjoitteita ja innokkaita harjoittelijoita.

image1Yksi koulutukseen osallistuneista oli pitkän linjan honkalainen, tätä nykyä Pojat-06 apuvalmentajana toimiva Markku Salmikivi.

  • Koulutus oli mielestäni erittäin hyödyllinen. Kouluttajat tunsivat asiansa ja osallistujilla oli yhteensä noin 300 vuoden kokemus 6-12 –vuotiaiden lasten ohjaamisesta. Tätä kaikkea osaamista saatiin hyvin hyödynnettyä. Tärkeimpänä jäi mieleen ajatus lapsen näkökulman huomioimisesta harjoituksissa ja otteluissa. Salissa saimme paljon hyviä esimerkkejä motoristen perustaitojen ja koristaitojen yhdistämisestä eri harjoitteissa. Samoin kävimme läpi erilaisia leikkejä ja viitepelejä, Salmikivi kertoo.

Valmentajat saivat kouluttajina toimineilta Jussi Räikältä ja Martti Iivoselta sekä muilta kurssilaisilta hyviä vinkkejä ja ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen. Ennen seuraavaa lähijaksoa valmentajat kotitehtäväksi tarkkailla omaa valmennustaan. Kouluttaja Jussi Räikkä oli tyytyväinen ensimmäisen koulutuksen antiin:

  • Tämä koulutus on uusi paketti ja vähän jännitti, miten se otetaan vastaan. Itselleni jäi sellainen tunne, että koulutus tuli tarpeeseen. Osallistujat olivat aktiivisia niin luokkahuoneessa kuin salissakin ja idea jo hieman kokemusta omaavien valmentajien saattamisesta yhteen pureksimaan lasten valmennuksen avainasioita toteutui mainiosti, Räikkä kertoo.

Koulutuksen seuraava lähijakso pidetään Summahallilla 12.12.