Syysvuosikokous 2019

TAPIOLAN HONKA RY SYYSVUOSIKOKOUS

Kaikille yli 15 vuotiaille Tapiolan Honka ry:n jäsenille.

Tapiolan Honka ry:n sääntömääräinen syysvuosikokous pidetään torstaina 31.10.2019 klo 18:30 Honkahallissa, Urheilupuistontie 2, Espoo

Kokouksessa käsitellään alla mainitut yhdistyksen säännöissä määritellyt syyskokousasiat.

Asialista

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Seuran sääntöjen muuttaminen. Hallitus ehdottaa muutosta syyskokouksen ajankohtaa koskevaan sääntöjen kirjaukseen sekä eräitä lähinnä teknisiä ja kirjoitustapaan liittyviä muutoksia.
 8. Päätetään kokous

Tilinpäätös ja hallituksen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi ovat nähtävänä seuran toimistossa.

Hallitus
21.10.2019

TAPIOLAN HONKA