Tapahtumat

VUOSIKOKOUS

Tapiolan Honka ry:n sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään torstaina 24.05.2018 klo 19:30 Honkahallissa, Urheilupuistontie 2, Espoo

Kokouksessa käsitellään alla mainitut yhdistyksen säännöissä määritellyt kevätkokousasiat.

Asialista

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
 3. puheenjohtaja
 4. sihteeri
 5. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 6. ääntenlaskijat
 7. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 9. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 11. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 12. Valitaan täysi-ikäisten ja Suomessa asuvien jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 13. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään kokous

Hallitus
14.5.2018

 

 

TAPIOLAN HONKA