Sinettiseura

TAPIOLAN HONKA ON NUORI SUOMI SINETTISEURA

Koripalloliiton ja Nuoren Suomen yhteistyön yksi näkyvimmistä toimintamuodoista on Sinettiseuratoiminta. Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet tunnustuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta.

Miksi Sinettiä kannattaa tavoitella?

Sinetti on valtakunnallinen seuratoiminnan laatumerkki. Se on käytössä tällä hetkellä yli 30 lajeissa ja sinetti on myönnetty 276 seuralle. Sinetti kertoo kunkin lajin parhaiten toteutetusta nuorisourheilusta ja seuratoiminnasta. Sinetin saaneille seuroille Nuori Suomi ry tarjoaa tiedotus- ja markkinointiapuaan sekä seura voi hyödyntää valtakunnallisen markkinoinnin paikallisesti.

Sinetti kertoo myös päättäjille, yrityksille ja seuran toiminta-alueen väestölle seuran toiminnan sisällöstä. Nuoret huomioidaan, kaikille tarjotaan toimintaa, muistetaan myös harrastajat ja tavoitellaan hyvää kilpailumenestystä pitkän ajan suunnitelmilla. Sinettiä on helppo hyödyntää yhteistyösopimuksia tehtäessä, uusia jäseniä hankittaessa ja seuran ulkoisen kuvan kehittämisessä.

Sinettikriteerit

Sinettiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin.

Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä. Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet Valo (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Sinettikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorganisaationa.

Sinettikriteerit tarkastelevat seuraavia osa-alueita

• Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa
o organisointi ja toimintaperiaatteet
o osaamisen kehittäminen
o viestintä
• Innostuksesta intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus
o miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan
o millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on
o miten toimintaan pääsee osalliseksi
• Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu
• Urheilulliset elämäntavat
Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet

Lisätietoja sinettiseurakriteereistä tästä (PDF)

TAPIOLAN HONKA