Iltis tyytyväisyys- ja kehityskysely K2017

Nimi

Sähköposti

Lapsen syntymävuosi

Lapsen koulu

TYYTYVÄISYYS HONGAN ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTAAN LUKUVUONNA 2016-2017
Seuraavassa kysymme tyytyväisyyttänne Tapiolan Hongan järjestämään iltapäiväkerhotoimintaan ja sen eri osa-alueisiin lukuvuonna 2016-2017

Kokonaisuus

Ohjaajat

Tiedottaminen

Iltapäiväkerhon tilat

Mahdollisuus läksyjen tekemiseen

Ulkoilut

Ohjattu liikunta

Vapaa toiminta

Välipalat

Kuljetukset

Haluan lapselleni ohjattua iltapäivätoimintaa myös lukuvuonna 2017-2018

Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä" tai "En osaa sanoa", vastaa myös seuraavaan kysymykseen

Kuinka todennäköisesti valitsen iltapäiväkerhoksi Tapiolan Hongan iltapäiväkerhon

Vapaa sana:
Kehitysehdotuksia, risuja, ruusuja, tärkeitä huomioita.

TAPIOLAN HONKA