Kysely 09-ikäluokan vanhemmille

Liikuntaa harrastavien lasten perheiden yhteinen aika iltaisin on usein kortilla. Mitä useampia lapsia perheessä on, sitä haastavampia illat ovat. Myös muuhun harrastamiseen, omaehtoiseen liikuntaan, leikkimiseen ja lepäämiseen käytettävissä oleva aika vähenee, koska harrastukset ajoittuvat pääsääntöisesti klo 17-20 välille. Ensi kaudella Tapiolan Hongan 2009-syntyneiden joukkueet harjoittelevat kolme kertaa viikossa. Kaksi harjoitusta olisi vanhan toimintamallin mukaisesti arki-iltoina ja yksi viikonloppuna.

Suunnittelemme Tapiolan Hongassa keinoja helpottaa perheiden arjen haasteita. Tarkoituksenamme on kaudella 2017-2018 pilotoida 2009-syntyneiden poikien ja tyttöjen joukkueille harjoittelua kerran viikossa ennen klo 16.

Toiminnan kuvaus:

2009-syntyneiden joukkueille tarjotaan kerran viikossa mahdollisuus harjoitella Summahallilla päivällä. Harjoitus alkaisi koulupäivän jälkeen klo 14-15 välillä. Mahdollisuuksien mukaan Summahallilla olisi tarjolla välipalaa ja mahdollisuus tehdä läksyjä. Yhtenä optiona on ollut kuljetuksen järjestäminen kouluilta Summahallille.

Iltaharjoituksia tarjottaisiin pilottivaiheessa entiseen tapaan, eli ne lapset, jotka eivät pysty osallistumaan päiväharjoituksiin, voivat harjoitella illalla. Yhtenä mahdollisuutena on yhdistää P09 ja T09 ryhmiä ko. päivä- ja/tai iltaharjoituksessa.

Tapiolan Hongan iltapäiväkerhoon osallistuville 2009-syntyneille harjoitus kuuluisi automaattisesti ko. päivän ohjelmaan.

Kysely:

Toivomme teiltä palautetta, jotta saamme suunnitelman vietyä käytäntöön siten, että toiminta on perheiden näkökulmasta mahdollisimman mielekästä.

Pyydämme vastauksia alla olevaan kyselyyn 1.3. mennessä. Kiitos ajastasi!

 

Lapsen joukkue

Lapsen koulu lukuvuonna 2017-2018

ILTAPÄIVÄHARJOITTELU 09-IKÄLUOKALLE, ALUSTAVA KONSEPTI:
”2009-syntyneiden joukkueille tarjotaan kerran viikossa mahdollisuus harjoitella Summahallilla heti koulupäivän jälkeen noin klo 14-15 välillä. Mahdollisuuksien mukaan tarjolla olisi myös välipalaa sekä mahdollisuus tehdä läksyt. Yhtenä optiona on ollut kuljetuksen järjestäminen kouluilta Summahallille.

Iltaharjoituksia tarjottaisiin pilottivaiheessa entiseen tapaan, eli ne lapset, jotka eivät pysty osallistumaan päiväharjoituksiin, voivat edelleen harjoitella illalla. Yhtenä mahdollisuutena on yhdistää P09 ja T09 ryhmiä ko. päivä- ja/tai iltaharjoituksessa. 09-ikäluokan joukkueet harjoittelevat yhteensä kolme kertaa viikossa (oletettavasti kaksi kertaa arkena ja kerran viikonloppuna).

Tapiolan Hongan iltapäiväkerhoon osallistuville 2009-syntyneille päiväharjoitus kuuluisi automaattisesti ko. päivän ohjelmaan.

Yllä kuvattu konsepti on mielestäni

Mikäli päivällä tapahtuvaa harjoitustoimintaa tarjotaan, mutta kuljetusta EI järjestetä, lapseni osallistuu

Mikäli lapsenne on riippuvainen kuljetuksista voidakseen osallistua päivällä tapahtuvaan harjoitteluun, vastatkaa myös kahteen alla olevaan monivalintakysymykseen

Mikäli kuljetus järjestetään ILMAN LISÄKUSTANNUKSIA, lapseni osallistuisi toimintaan

Mikäli kuljetus järjestetään LISÄMAKSUA VASTAAN, lapseni osallistuisi toimintaan

Vapaat kommentit, ideat, kehitysehdotukset. Esim:
Mitä hyviä puolia näet yllä kuvatussa toimintamallissa? Mitä haasteita?

 

TAPIOLAN HONKA